De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC

Wie is wie?

Naam
Functie
Telefoon Te contacteren over
Jan Mampaey
afdelingschef - diensthoofd PNC
011 26 54 60
 • algemene coördinatie
 • beleidsvoorbereiding
 • vertegenwoordiging PNC
Team Biodiversiteit
Luc Crevecoeur
coördinator Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA)
011 26 54 62
 • LIKONA (werking, publicaties, onderzoek, ...)
Freddy Janssens
coördinator Natuur & Ruimtelijke ordening
011 26 54 61
 • natuurverbindingen
 • IHD
 • buitengebied Craenevenne
 • advies Ruimtelijke ordening
Huig Deneef
coördinator Biodiversiteit & Ruimtelijke ordening
011 26 54 72
 • provinciaal natuurbeleid (gebiedsgericht en soortgericht)
 • biodiversiteitsprojecten
Joris Verhees
coördinator Biodiversiteit & Regionale landschappen
011 26 54 94
 • Regionale landschappen
 • Europese projecten
Thomas Impens
coördinator De Wijers
011 26 54 68
 • algemene coördinatie van De Wijers
Team Limburgs Veldstudiecentrum
Katrien Hendrickx
coördinator Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC)
011 26 54 93
 • uitwerken Limburgs veldstudiecentrum
 • citizen science
Marina Jolling
secretariaatsmedewerker LIVEC
011 26 54 77
 • praktische organisatie Limburgs veldstudiecentrum
Team Educatie
Johan Lambrix
coördinator Educatie
011 26 54 59
 • algemene coördinatie educatie
 • beleid NME & EDO
 • educatieve projecten
Bertie Vanderlee
coördinator Onderwijs
011 26 54 65
 • werkgroepen onderwijs van LIMNET , educatieve projecten
Hilde Vanderlinden
coördinator Limburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk (LIMNET) & gidsenwerking
011 26 54 63
 • LIMNET natuurcentra , LIMNET bestuur, gidsenwerking, subsidies bezoekerscentra
Ingrid Coenen
coördinator Educatie ‘De Wissen’
011 26 54 92
 • educatie in De Wissen
 • educatief projecten voor kleuters
Herwig Nulens
coördinator Educatie Duurzame Ontwikkeling (EDO)
011 26 54 99
 • EDO, educatieve projecten duurzame ontwikkeling
Hilde Boiten
MOS-begeleider
011 26 54 67
 • MOS (begeleiding scholen, nascholingen, projecten en campagnes)
Philippe Plessers
MOS-begeleider
011 26 54 66
 • MOS (begeleiding scholen, nascholingen, projecten en campagnes)
Karel Coenen
MOS-begeleider
011 26 54 91
 • MOS (begeleiding scholen, nascholingen, projecten en campagnes)
Bieke Geukens
MOS-begeleider
011 26 54 71
 • MOS (begeleiding scholen, nascholingen, projecten en campagnes)
Ondersteunend team of Administratie
Greet Gommers
coördinator Publieksgerichte werking
011 26 54 79
 • studiedagen
 • contactdagen
 • evenementen
 • beheer gebouwen Craenevenne & Nieuwenhoven
Nadine Moens
coördinator Campagnes
011 26 54 96
 • campagnes
Sonja Schreurs
communicatiemedewerker
011 23 83 79
 • communicatie van de werking van het PNC
Esengul Gölpek
coördinator secretariaat
011 26 54 78
 • algemene coördinatie
 • financieel beheer
 • dossierbeheer
 • overheidsopdrachten
Marina Jolling
secretariaatsmedewerker Personeelszaken
011 26 54 77
 • personeelszaken
Inge Claes
secretariaatsmedewerker Subsidies
011 26 54 98
 • Biodiversiteitssubsidies, klimaatsubsidies, subsidies voor bezoekerscentra
Marijse Corswarem
secretariaatsmedewerker Financiën - Ontvangsten
011 26 54 51
 • schuldvorderingen, uitgaande facturen
Sabine Vandormael
secretariaatsmedewerker Financiën - Uitgaven
011 26 54 52
 • inkomende facturen, bestellingen
Annemie Hannosset
baliemedewerker Craenevenne
011 26 54 53
 • onthaal Craenevenne (groepen, gidsen, reservaties programma's en zalen, EHBO, veiligheid)
Liliane Van Engeland
baliemedewerker Craenevenne
011 26 54 53
 • onthaal Craenevenne (groepen, gidsen, reservaties programma's en zalen, EHBO, veiligheid)
Guido Bunkens
baliemedewerker documentatiecentrum
011 26 54 54
 • organisatie documentatiecentrum
 • technische ondersteuning werking PNC
Linda Dorissen
baliemedewerker documentatiecentrum
011 26 54 95
 • onthaal documentatiecentrum
 • logistieke ondersteuning werking PNC
Bezoekerscentrum Nieuwenhoven
Erwin Vandermeeren
baliemedewerker Nieuwenhoven
011 68 79 81
 • onthaal Craenevenne (groepen, gidsen, reservaties programma's en zalen, EHBO, veiligheid)
Peter Bellen
privé wachter Nieuwenhoven
011 68 79 81
 • gemachtigd opzichter Nieuwenhoven
Logistiek
Edith Keyen
onderhoud - catering
011 26 54 97
 • onderhoud
 • catering
Johan Brebels
onderhoud - catering
011 26 54 97
 • onderhoud
 • catering
Jean-Marie Stouten
logistiek medewerker
011 26 54 57
 • logistieke ondersteuning werking PNC