De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
PNC
kinderen en begeleiders van basisschool Klim-Op van Plockroy met hun bijentotum i.h.k.v. bijenproject Kolis

Biodiversiteitsprojecten

woensdag, 05 december 2018

Dit najaar werden een aantal lokale biodiversiteitsprojecten afgerond. Deze projecten kwamen tot stand met financiële steun van de provincie Limburg.

Foto: Bijenproject Kolis (Meeuwen-Gruitrode): Natuurpunt educatie bouwde samen met de basisschool Klim-Op van Plockroy een bijentotum. (© Freddy Janssens)

Een overzicht van de resultaten

Vleermuizen als insectenbestrijder in boomgaarden

Dat natuur de landbouw kan versterken is met het project van Sevon nogmaals bewezen. Onderzoek toonde aan dat gewone dwergvleermuizen kunnen worden ingeschakeld voor de bestrijding van Aziatische fruitvliegen. Landbouwers in de gemeente Riemst werden betrokken bij het onderzoek in hun boomgaarden. Verder werd er ingezet op sensibilisatie en educatie om een draagvlak voor deze natuurlijke insectenbestrijder te creëren.

Natuurboomgaarden

De Nationale Boomgaardenstichting onderzocht het nut van de aanwezigheid van dood hout voor insecten zoals kevers en wilde bijen. Wat blijkt? De aanwezigheid van dood hout van afgestorven fruitbomen heeft een positief effect op een diverse fauna, waaronder de wilde bij. Daarmee is meteen het grote voordeel van natuurboomgaarden aangetoond: deze boomgaarden trekken wilde bijen aan als een natuurlijke bestuiver én ze vormen een bijdrage aan de biodiversiteit in Haspengouw door hun functie als stapsteen.

Ecologische opwaardering Wintershovenbeemd in Kortessem

De gemeente Kortessem realiseerde in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw – Voeren en privé-eigenaren een aantal acties om het gebied van de Wintershovenbeemd op te waarderen in functie van de biodiversiteit. Zo werd de oever van de voormalige visvijver bijvoorbeeld natuurvriendelijk ingericht en kwam er plaats voor een soortenrijke ruigte en een valleigrasland.

Wilde bijen in de volkstuin in Lanaken

Met dit project zette de gemeente Lanaken in op het aantrekken van wilde bijen als bestuiver voor wilde planten, groenten en fruit in de volkstuin op het voormalige speelterrein van chiro Jola. Daarvoor werd het voedselaanbod verhoogd en werd er nestgelegenheid voorzien. Er werd o.m. asfalt verwijderd, een bloemenakker ingezaaid met inheemse soorten en bijenhotels en een bijenwand geplaatst.

Beiserenveld Alken werd bijvriendelijk ingericht

De gemeente Alken nam het intiatief om het bijenactieplan op haar grondgebied uit te voeren. Een ecologisch waardevolle boomgaard en haar omgeving werd bijvriendelijk ingericht. Zo werd er een bloemrijk grasland aangelegd, de bosrand werd aangepakt en de takkenwal werd versterkt.

Bijvriendelijke omvorming vallei van de Zijp Nieuwerkerken

De gemeente Nieuwerkerken nam het initiatief om samen met haar partners, waaronder lokale imkervereniging De Heidingers de vallei van De Zijp beter in te richten voor de (wilde) bij. Het gemeentelijke bijenactieplan voor Nieuwerkerken werd grotendeels uitgevoerd: er werd een mantel-zoomvegetatie ofwel een opgaande bosrand met struiken gecreëerd, de bestaande poel werd ingericht voor de natuur en er kwam een bijvriendelijke bijenhal. De scholen konden rekenen op een educatieve activiteit. Ook communicatief werd het project ondersteund met een persmoment, infoborden en workshops met scholieren uit verschillende basisscholen.

Releasefestvial Borgloon en bouw bijenhotel jeugdhuis ‘t Biekje

Jeugdhuis ‘t Biekje Borgloon en vzw jeugdlokalen bouwden samen een groot bijenhotel in Braakland, de grote moestuin van het jeugdhuis. Dit bijenhotel werd gemaakt met recyclagehout afkomstig van een houten sculptuur van kunstenaar Tadashi Kawamata aan de burchtgracht te Borgloon. Dit bouwsel was al jaren onveilig. Het bijenhotel levert een positieve bijdrage aan de bestuiving van de gewassen in de moestuin. Het symboliseert noeste arbeid voor duurzame groenten. De provincie ondersteunde de bouw van dit bijenhotel en enkele activiteiten die op het Release festival 2017 en 2018 plaatsvonden. Zo begeleidden vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon meer dan 50 kinderen met het bouwen van bijendoosjes en het planten van zaadjes in potjes.

Bijenproject Kolis Meeuwen-Gruitrode

De gemeente Meeuwen-Gruitrode en Natuurpunt vzw sloegen de handen in elkaar om het Bijenproject Kolis uit te werken. Op een 20,2 ha groot aaneengesloten projectgebied, gelegen langs de Gestelstraat en Kolisbergen, werden heide, heischrale graslanden, bosgebieden en hooilanden bijenvriendelijk ingericht. Deze maatregelen helpen soorten zoals de grijze zandbij, de heidezandbij, de heizijdebij en de rode maskerbij vooruit.
Alle vooropgestelde doelstellingen in het project werden gehaald: bijen, andere ongewervelden en vleermuizen werden geïnventariseerd, heide en heischrale graslanden werden hersteld en begraasd door schapen. Natuurpunt Educatie bouwde samen met de Vrije Basisschool Klim-Op een bijentotem, die tijdens de opening door de leerlingen werd geplaatst.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.